Agnieszka Kampka

Dr hab. Agnieszka Kampka (Wydział Nauk Społecznych SGGW).

Doktor habilitowany socjologii, magister polonistyki i historii sztuki. Sekretarz Polskiego Towarzystwa Retorycznego. Zainteresowania badawcze: retoryka polityczna i wizualna, dyskurs publiczny, semiotyka społeczna. Autorka książek: Perswazja w języku polityki (Warszawa 2009), Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji (Warszawa 2014), redaktorka monografii: Między znaczeniem a działaniem. Retoryka i władza (Warszawa 2011) oraz Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji (Warszawa 2014).

__________________________________________________________________________

29.05.2016 godz. 13:20

Emocjonalność fotografii – wyznaczniki manipulacji

W jaki sposób w przekazach medialnych wykorzystywane są emocje, które wywołuje fotografia? Jak emocje te wpływają na postawy, poglądy i uczucia odbiorców? Czy można odróżnić zdjęcie, które ma nas do czegoś przekonać od tego, które ma nami manipulować? – to pytania, na które odpowiadam w referacie. Na zdjęcia patrzę przez pryzmat retoryki wizualnej, a przedmiotem mojego zainteresowania jest potencjalna manipulacyjność medialnego kontekstu, w którym zdjęcie się pojawia. Teoria retoryczna wskazuje na trzy źródła emocji: mogą one tkwić w nadawcy, w odbiorcach lub w samym przekazie. Zdjęcia dzieci-ofiar wojen, podopiecznych fundacji, które proszą o 1% podatku; obrazy ludzkich dramatów ilustrujące tabloidowe narracje – przykłady takich powszechnie występujących w mediach zdjęć, zostaną omówione w czasie prezentacji. Co wyznacza granicę między apelującą do emocji perswazją a wykorzystującą emocje odbiorców manipulacją? Aby odpowiedzieć na to pytanie, przedstawię wyniki badań na temat wykorzystania archiwalnych zdjęć w amatorskich teledyskach i okolicznościowych wideo związanych z historycznymi rocznicami (materiały z YouTube). Multimodalna analiza dyskursu pokazuje, jak archiwalne fotografie osadzane są we współczesnym kontekście, by wywołać emocje odbiorców. Natomiast odwołanie się do etycznych założeń retoryki pozwala wskazać sytuacje, w których perswazyjna siła fotografii wykorzystywana jest, by manipulować odbiorcą.

Reklamy