Błażej Filanowski

Błażej Filanowski (ur. 1987)

W 2012 roku na kierunku historia sztuki na Uniwersytecie Łódzkim obronił pracę magisterską „Funkcja poznawcza fotografii jako problem sztuki lat 60. I 70. XX wieku”. Współtwórca FabrySTREFY – miejsca dla inicjatyw artystycznych działającego w latach 2008-2012 w dawnej fabryce przy Piotrkowskiej 138, dziś znanej jako „Off Piotrkowska”. Organizator wydarzeń artystycznych, w tym wystaw fotografii. Stażysta galerii 0047 w Oslo. W latach 2013-2016 pracował w dziale promocji Muzeum Sztuki w Łodzi, w którym obecnie jest kuratorem cyklu „spotkania miastotwórcze”. Autor tekstów o zjawiskach z kręgu sztuki współczesnej, offowej, projektowej, a także artykułów problemowych i krytycznych dotyczących rozwoju miast. Publikował na łamach m.in. Obieg.pl, Design.pl, magazynów EXIT, Arterie, Liberte!, „Ładnie Naprawię”. Obecnie sekretarz redakcji kwartalnika „Kronika Miasta Łodzi”.

__________________________________________________________________________

29.05.2016 godz. 12:55

Autorytet fotograficznej typologii jako narzędzie artystycznej manipulacji

Fotograficzne typologie pojawiły się w latach 60. i 70. XX wieku w twórczości artystów takich jak Ed Ruscha, Dan Graham, Berti Hilla Beher czy twórcy z kręgu „Nowej Topografii”. Porzucali oni koncepcje fotografii artystycznej takie jak surrealizm czy „decydujący moment” Cartiera-Bressona na rzecz standaryzacji i precyzji inspirowanej fotografią naukową (której estetykę i standardy znajdziemy już u Edwarda Muybridge’a). Zastosowanie typologii w projekcie fotograficznym sugerowało konceptualny i badawczy charakter przedsięwzięcia oraz brak subiektywnych ingerencji w przekaz zdjęcia. Typologia jako nowa jakość w kręgu fotografii artystycznej otworzyła drogę szkole dusseldorfskiej, której wychowankami są m.in. Andreas Gursky, Thomas Ruff, Candida Höfer czy Thomas Struth. Konwencja ta upowszechniła się i do dziś pozostaje popularna, kusząc artystów postrzeganiem jej przez odbiorców jako obiektywnego, wiarygodnego zapisu rzeczywistości.

Referat podda pod dyskusję autorytet fotograficznej typologii jako „katalogu obiektywnych faktów” i ukaże jej potencjał manipulacyjny. Omówiony zostanie rozwój strategii artystycznych czerpiących z tej konwencji na przykładach twórców z kręgu szkoły duisseldorfskiej oraz współczesnych artystów polskich takich jak Piotr Uklańki, Elżbieta Janicka, Wojciech Wilczyk, Krzysztof Pijarski, Zbigniew Libera, Maurycy Gumolicki czy Tomasz Saciłowski.

Reklamy