Formularz zgłoszeniowy

Aby wziąć udział w konferencji w roli prelegenta należy przesłać na adres e-mailowy (manipulacjakonferencja@gmail.com) :

(Formularz zgłoszeniowy jest ważny wyłącznie z własnoręcznym podpisem Uczestnika. Zalecamy przesyłanie skanu dokumentu.)

  • abstrakt (1200-1500 znaków)
  • notę biograficzną ze zdjęciem

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 04 kwietnia 2016 r. godz. 23:59

Masz pytania?

Reklamy