O konferencji

29 maja 2016 w Muzeum Manggha w Krakowie

godz. 10:00 – 19:00

Stowarzyszenie Fotograficzne Fotobzik wraz z kołem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego „OKoło” zapraszają do udziału w I edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej tematowi „Manipulacji w fotografii”. Ta interdyscyplinarna sesja naukowa będzie wydarzeniem towarzyszącym programowi głównemu Miesiąca Fotografii w Krakowie.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i poglądów na tematy dotyczące zagadnienia manipulacji, szczególnie w kontekście fotografii współczesnej. Ważny element kolegium stanowi również integracja środowiska fotograficznego, która może zaowocować wspólnymi inicjatywami naukowymi. Jednymi z najbardziej istotnych założeń sesji są zarówno popularyzacja fotografii w kręgach akademickich wpływająca na rozwój dziedziny, jak również możliwość polemiki pomiędzy ekspertami, młodymi badaczami oraz uczestnikami nie związanymi ze środowiskiem akademickim,a zainteresowanymi tematem konferencji. Interesująca w kontekście tego wydarzenia będzie również prezentacja prowadzonych w Polsce badań na temat fotografii – poziomu ich zaawansowania, wykorzystywanych źródeł, uznanych standardów badawczych, zgłębienia szczegółowych zagadnień. Spotkanie ma charakter naukowy i interdyscyplinarny, a do udziału w nim zostały zaproszone autorytety z różnych dziedzin nauki i sztuki. Jesteśmy przekonani, że obecność badaczy będzie inspiracją do ciekawych dyskusji i stworzy możliwość podjęcia tematów trudnych, lecz istotnych dla lepszego poznania występowania zagadnienia manipulacji w szeroko rozumianej kulturze. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pracowników nauki, doktorantów oraz studentów, którzy chcieliby wypowiedzieć się w temacie, a reprezentujących różne dziedziny nauk humanistycznych. Szczególnie liczymy na udział kulturoznawców, socjologów, etyków, psychologów, antropologów, medioznawców a także fotografów i artystów wizualnych wierząc w to, że świeże spojrzenie prelegentów może stanowić wartościowy, naukowy wkład w dyskurs o fotografii.

Tematem sesji są kontrowersje wokół zagadnienia manipulacji obrazem. Proponujemy następujące konteksty prezentacji tematu:

  • etyka a manipulacja obrazem
  • manipulacja natury technicznej
  • manipulacja w środkach masowego przekazu (prasa, internet, telewizja, publikacje itp.)
  • manipulacja a świadomość twórcy
  • manipulacja a kontekst (tekst towarzyszący, dźwięk, materiały wideo, przestrzeń wystawiennicza itp.)
  • problematyka i granice propagandy

Serdecznie zachęcamy również do zgłaszania referatów, które będą wykraczały poza powyższą listę, o ile zmieszczą się w tematyce konferencji.

Reklamy