Katarzyna Niedurny

Katarzyna Niedurny

absolwentka wiedzy o teatrze realizowanej w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz studentka zarządzania mediami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka pracy magisterskiej „Wokół teatralności fotografii. (A)pollonia Krzysztofa Warlikowskiego w zdjęciach“. Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z scenografią, plastyką teatralną oraz wizualnością spektakli. Współpracuje z redakcjami „Didaskaliów”, „Notatnika teatralnego“ oraz magazynu internetowego dwutygodnik.com. Współautorka cyklu warsztatów „Pamięć (o) spektaklu“ realizowanego w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

__________________________________________________________________________

29.05.2016 godz. 16:25

Kształtowanie pamięci po spektaklu. (A)pollonia Krzysztofa Warlikowskiego w zdjęciach.

Gromadzone w archiwach prywatnych, teatralnych i państwowych zdjęcia niejednokrotnie są jedyną wizualną dokumentacją, która pozostaje po efemerycznych spektaklach. To na podstawie fotografii dokonuje się rekonstrukcji przedstawień, to one stają się także ważnym elementem działań promocyjnych teatru. Jednak przekład, który dokonuje się między językiem teatru a językiem fotografii oddala zdjęcia od samego przedstawienia. Dodatkowo zostają one poddane interpretacji fotografa oraz licznym selekcjom i zabiegom standaryzacyjnym. Autorka referatu chce prześledzić drogę fotografii od momentu wykonania do publicznego wykorzystania zdjęć powstałych jako dokumentacja spektaklu na przykładzie „(A)pollonii” Krzysztofa Warlikowskiego (spektakl fotografowali m.in. Stefan Okołowicz, Magda Hueckel, Krzysztof Bieliński, Bartosz Sadowski). Ważnym kontekstem referatu stanie się władza nad zawartymi na zdjęciu znaczeniami, którą zyskują kolejni twórcy, instytucje oraz media, wraz z oddalaniem się fotografii od przedstawionego na niej spektaklu. Autorka przedstawi również propozycję na to, w jaki sposób uwolnić się można od narzucanych sposobów interpretacji poprzez włączenie fotografii w obszar indywidualnego wspomnienia.

Reklamy