Goście honorowi

W trakcie trwania konferencji odbędą się dwa wykłady przeprowadzone przez gości honorowych.

Sesję poranną otworzy:

dr Krzysztof Pijarski z Państwowej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

Krzysztof Pijarski (ur. 1980, mieszka w Warszawie, pracuje w Warszawie i Łodzi)
Artysta posługujący się medium fotografii, Adiunkt w łódzkiej Szkole Filmowej, historyk sztuki, tłumacz. Obronił pracę doktorską o pismach i myśli Michaela Frieda, modernizmie i fotografii, zatytułowaną „Archeologia modernizmu”. Jako artysta – zajmują go przede wszystkim losy obrazów i obiektów w (po)nowoczesnym świecie – tworzy wizualne archeologie muzeów, archiwów, krajobrazów, przestrzeni miejskich i innych „maszynerii reprezentacji”. W roku 2010 nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się antologia tekstów Allana Sekuli w jego przekładzie. Redaktor tomu Archiwum jako projekt (2011) oraz autor książki (Po)Nowoczesne losy obrazów. Allan Sekula / Thomas Struth (Warszawa 2013). Uczestnik PLAT(T)FORM 2012 w Fotomuseum Winterthur. Jego projekt Żywoty nieświętych został zaprezentowany w C/O Berlin. Redaktor „Widoku”.

Sesję popołudniową otworzy:

dr hab. Izabela Trzcińska z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ukończyła Instytut Religioznawstwa UJ, gdzie następnie pracowała w Zakładzie Historii Chrześcijaństwa. W Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2013 roku.

Zainteresowania naukowe

• Formy współczesnego mitu;
• Obraz świata i człowieka w kulturze Zachodu;
• Tradycje ezoteryczne w kulturze europejskiej;
• Antropologia komunikacji;
• Chrześcijaństwo.

Najważniejsze publikacje

• 2013, O duchowości inaczej. Coaching w perspektywie przemian kultury współczesnej, Polish Journal of Arts and Culture, seria MONOGRAFIE, Kraków.
• 2013, Obraz, mapa i hybryda. Kulturowe aspekty przedstawiania świata, „Polish Journal of Arts and Culture” nr 8.
• 2012, Odkrywanie Golema. Kilka uwag na temat pewnego gnostyckiego mitu, [w:] B. Sienkiewicz, M. Dobkowski, A. Jocz, Gnoza, gnostycyzm, literatura, Kraków, s. 111-123.
• 2011, Logos, mit i ratio. Wybrane koncepcje racjonalności od XV do XVII wieku, Kraków.
• 2010, Uniwersum melancholii, czyli świat według Roberta Burtona, [w:] R. Burton, Religijna melancholia, tłum. A. Zasuń, Kraków, s. IX-XXVI.
• 2009, W poszukiwaniu paradygmatów: obraz świata i boski wzorzec (In Search of Paradigms: the Image of the World and its Divine Pattern), [w:] A. Olszewska (red.), Kosmologia. Obraz świata w nowożytności, Kraków, s. 11-27.
• 2007, Lux in tenebris. Czas i światło w nowożytnej kosmologii, [w:] Światło Czas Transcendencja, red. I. Trzcińska, Kraków, s. 141-176.
• 2007, Jung i nowa gnoza, [w:] Między świadomością i nieświadomością. Współczesność w perspektywie psychologii głębi, red. K. Węgłowska-Rzepa, D. Fredericksen, Warszawa, s. 67-82.
• 2006, Sztuka Kabały według Johannesa Reuchlina, [w:] Religia – System – Ewolucja, red. I. Trzcińska, Kraków 2006, s.107-120.
• 2006, Gnoza i mit, „Studia Religiologica”, z. 38, s.119-130.

 

Reklamy