Łukasz Miciuk

Łukasz Miciuk 

Psycholog, doktorant w Instytucie Psychologii KUL. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu poznawczej psychologii osobowości, poświęconą zagadnieniu adekwatności koncepcji siebie. Pasjonat kina i teatru, autor publikacji na temat psychologii filmu poetyckiego, współautor ogólnopolskich badań nad samoskutecznością emocjonalną aktorów. Członek Laboratorium Psychologii Społeczno-Poznawczej SCLab, uczestnik ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Zajmuje się diagnozą i poradnictwem psychologicznym. Hobbystycznie od wielu lat poświęca się scenariopisarstwu i tworzeniu offowych filmów krótkometrażowych.

__________________________________________________________________________

29.05.2016 godz. 16:50

Manipulacja fotografią w filmie fabularnym jako zabieg techniczny o psychologicznym znaczeniu

Tematem wystąpienia będzie szczególna forma manipulacji fotografią w sztuce filmowej, tj. schemat sceny fabularnej polegający na symbolicznym przetwarzaniu kadru filmowego. Zabiegi techniczne tego rodzaju osadzone są w szerokim kontekście kulturowym, tj. mają charakter autocytatów (w ramach pojedynczego utworu) lub też zapożyczeń z innych obszarów szeroko rozumianej humanistyki (np. filozofii, literatury, sztuki). Polegają na komponowaniu specyficznej sekwencji zdjęć i mogą pełnić ważną funkcję semiotyczną (tworzyć nowe znaczenia w świadomości widza, tj. stwarzać możliwość do wychodzenia poza ikoniczność fotografii) oraz artystyczną (np. nadawać filmowi poetyckiego charakteru). Referat ma dwa cele: 1) prezentację teoretycznego modelu semiotycznego Billa R. Scalii, pozwalającego na opisywanie i analizowanie manipulacji obrazem w dziele filmowym oraz 2) omówienie psychologicznych mechanizmów poznawczych leżących u podłoża zjawiska (percepcja, myślenie, uczenie się i podejmowanie decyzji). Szczególną rolę odgrywają imageny i logogeny (reprezentacje mentalne zastępujące obrazy w procesach umysłowego przetwarzania informacji), stanowiące podstawę Teorii Podwójnego Kodowania Alana Paivio. Wydaje się, że wprowadzenie perspektywy psychologicznej pozwala na lepsze zrozumienie, dlaczego zdjęcie filmowe, poddane odpowiedniej manipulacji, może pełnić podobną funkcję jak słowo w utworze poetyckim. Wystąpienie będzie ilustrowane przykładami z twórczości filmowej Krzysztofa Kieślowskiego.

Reklamy