Magda Ciereszko

Magda Marta Ciereszko

Absolwentka Wydziału Polonistyki oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorantka w Zakładzie Retoryki i Mediów (Instytut Polonistyki Stosowanej UW). Prowadzi zajęcia na temat reklamy i mediów społecznościowych na specjalizacji Filologia dla mediów. Rozprawę doktorską poświęca zagadnieniu obsceniczności we współczesnej reklamie. Od 2012 roku zawodowo związana z branżą reklamową.

__________________________________________________________________________

29.05.2016 godz. 11:25

Zabawa w udawanego – prowokacje artystyczne w social media

Upowszechnienie smartfonów wyposażonych w aparaty i aplikacje social media wpłynęło zarówno na dostępność, dystrybucję, jak i sposoby przygotowywania oraz konsumowania zdjęć. Zwieńczenie procesu demokratyzacji fotografii przyczyniło się także do zmiany postrzegania pojęcia prywatności. Wielu użytkowników social media prowadzi otwarte konta w mediach społecznościowych, w których – za pomocą zdjęć – kreują swój wizerunek, dzielą się intymnymi chwilami. Ta sytuacja bywa przedmiotem krytyki – także artystycznej.
W 2016 roku Amalia Ulman przeprowadziła na Instagramie projekt Excellences & Perfections, w ramach którego publikowała swoje fotografie, wcielając się w trzy różne role. Zebrała niemal 100 000 obserwatorów, przekonanych o prawdziwości jej wcieleń. Z kolei poetka Rupi Kaur, udostępniając zdjęcie, przedstawiające ją w dresach ubrudzonych krwią menstruacyjną, wywołała dyskusję na temat granic prezentacji cielesności w social media. Instagram, choć pozornie otwarty na różne formy autoekspresji użytkowników, wyznacza granice obsceny w szczegółowych zapisach regulaminu.
Analiza wybranych fotograficznych projektów artystycznych przeprowadzonych w social media otwiera interesującą perspektywę dla badania granic „udawanego”, Baudrillardowskich symulakrów. Media społecznościowe to istotny rozdział w kulturowej historii fotografii, kolejny obszar, na którym przejawia się – opisywana przez Rafała Drozdowskiego – obraza na obrazy.

Reklamy