Małgorzata Lebda

Małgorzata Lebda (1985)

Doktor nauk humanistycznych (specjalność teoria literatury i sztuk audiowizualnych). Nauczycielka akademicka związana z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Autorka czterech tomów poetyckich (ostatni Matecznik, WBPiCAK, 2016). Ultramaratonka i taterniczka. Fotografuje. Mieszka w Krakowie.

__________________________________________________________________________

29.05.2016 godz. 11:50

Strzeż mnie ojcze” – manipulacja w kampaniach reklamowych

Przedmiotem rozważań pragnę uczynić zagadnienie manipulacji w reklamie z wykorzystaniem fotografii. Będzie mnie interesowało: jakimi metodami manipulacji posługują się twórcy tego typu projektów oraz jaki wpływ mają owe działania na odbiorców. Temat ten będę analizować przez pryzmat: psychologii, kognitywistki (w tym neuroestetyki) oraz socjologii. Metody jakie – w moim przekonaniu – przyniosą tu pożądane wyniki, to strukturalistyczne i hermeneutyczne spojrzenie na analizowane przykłady. Spróbuję też zastanowić się nad analfabetyzmem wizualnym i nad kształtowaniem kompetencji wizualnych społeczeństwa, będącego uczestnikiem – powtarzając za Piotrem Sztompką – „reżimów patrzenia”.

Reklamy