Małgorzata Łuczyna

Małgorzata Łuczyna

www.luczyna.art.pl
malgorzata.luczyna@us.edu.pl

Urodzona w 1980 roku, mieszka i pracuje w Bielsku-Białej i Krakowie.
Absolwentka edukacji artystycznej na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM, pracuje jako adiunkt w Pracowni Fotografii Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W 2015 roku obroniła pracę doktorską w zakresie sztuk fotograficznych i filmowych pt. „Ogród zamknięty – otwarta przestrzeń znaczeń” na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi.

Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012), Instytutu im. Adama Mickiewicza (2013). Otrzymała nagrody: Nagroda Rektora UŚ (2013), I nagroda w konkursie „W Obiektywie”, Kalisz (2009) oraz wyróżnienia na III Warszawskim Biennale Sztuki Mediów (2010) oraz Samsung Art Master (2006).

Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych i projektów realizowanych w przestrzeni publicznej, brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w Polsce, Czechach, na Łotwie, Litwie, w Argentynie, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Zajmuje się fotografią, sztuką nowych mediów, oraz różnymi formami działania w przestrzeni publicznej.

__________________________________________________________________________

29.05.2016 godz. 13:45

FOTOGRAFIA ROZSZERZONA?

Zainteresowanie rzeczywistością rozszerzoną (ang. augmented reality) rośnie wraz z upowszechnianiem dostępu do najnowszych technologii, które z kolei stają się jednocześnie inspiracją i wyzwaniem dla współczesnych artystów. Nie sposób uniknąć wrażenia, że to technologia dyktuje dziś warunki, na jakich funkcjonuje sztuka, a co za tym idzie, także fotografia.

Sformułowanie, które wykorzystałam w tytule, traktuję jako swobodne nawiązanie do pojęcia rozszerzonej rzeczywistości, a jednocześnie pytanie o kondycję i zakres współczesnej fotografii, która bardzo zmieniła swoje oblicze od czasu klasycznej już pracy, jednej z pierwszych fotograficznych manipulacji cyfrowych, Sudden gust of wind Jeffa Walla.

Inspiracją do podjęcia tego tematu była dla mnie wystawa prezentowana w ramach Ars Electronica w Linz (Austria) w 2010 roku, a w szczególności praca, w której wykorzystano pojęcie augmented photography, autorstwa estońskiej artystki Varvary Guljajevy.

Jako artystkę, interesują mnie możliwości szeroko pojętej manipulacji w obrębie samego medium jakim jest fotografia, jej rozszerzanie, modyfikowanie i łączenie z innymi technikami. Poszukuję odpowiedzi na pytanie: „W jaki sposób manipulacja w obrębie medium, poprzez wprowadzenie nowych technologii, może zmienić wymiar, kontekst i wymowę tego medium?” W swoim wystąpieniu chciałabym wyjść poza tradycyjnie pojmowaną manipulację cyfrową i skupić się na twórczości artystów transmedialnych, którzy zacierają granice między klasycznie pojmowanymi dziedzinami sztuki i tworzą nowy wymiar fotografii. Fotografii, która nie tylko opiera się na manipulacji artysty, ale prowokuje do manipulacji odbiorcę.

Reklamy