Ogólnopolska Konferencja Naukowa o manipulacji w fotografii - informacje

Ogolnopolska Konferencja Naukowa o manipulacji w fotografii

Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat manipulacji w fotografii była jest fotografów i naukowców, którzy będą badali koncepcję manipulacji zdjęciami.

Konferencja odbędzie się w celu omówienia etycznych implikacji fotografii i sposobów manipulowania nią.

Wymiana wiedzy i poglądów na temat manipulacji

Konferencja ma na celu zmianę postrzegania tego, czym tak naprawdę jest manipulacja. Koncentruje się na korzyściach płynących z manipulacji i sposobach jej wykorzystania do tworzenia pozytywnych zmian.

Konferencja jest otwarta dla każdego, kto ma pogląd na manipulację, niezależnie od tego, czy jest ekspertem, czy nie. Celem tej konferencji jest zgromadzenie ludzi z różnych środowisk w celu podzielenia się swoimi poglądami i doświadczeniami na ten temat.

Integracja środowiska fotograficznego

Organizatorzy konferencji chcieli stworzyć doświadczenie odmienne od innych konferencji, dlatego postanowili wykorzystać fotografię jako główne medium. Chcieli się upewnić, że nie kierują się tylko status quo, a zamiast tego zapewniają coś nowego i innego dla swoich uczestników.

Konferencje opowiada o tym, jak ta manipulacja środowiskiem fotograficznym została dokonana przy użyciu różnych technik, takich jak: dodawanie rekwizytów, zmiana ustawień światła, stosowanie efektów specjalnych i wykorzystanie fotografii jako medium do opowiadania historii.

Zapraszamy naukowców, doktorantów oraz studentów

Konferencja jest miejscem, w którym naukowcy i doktoranci współpracują ze sobą w celu dzielenia się wiedzą i zdobywania umiejętności.

Zapraszamy naukowców, doktorantów i studentów do udziału w naszej konferencji, ponieważ wiemy, że mają umiejętności, motywację i kreatywność do dokonywania odkryć.

Uczestnictwo w formie stacjonarnej lub zdalnej

Wraz z postępem technologii i Internetu łatwiej jest ludziom uczestniczyć w konferencji lub wydarzeniu na odległość. To jeden z wielu sposobów, w jaki technologia zmieniła sposób, w jaki się komunikujemy.

Jednym z najczęstszych przykładów są zdalne konferencje. Możesz wziąć udział w tej konferencji z dowolnego miejsca na świecie, o ile masz dostęp do Internetu.

Zapraszamy na konferencję osoby, z każdego miejsca w Polsce, a także te, które chcą osobiście wziąć w niej udział. Konferencja będzie przeprowadzona w sposób hybrydowy.