Organizatorzy

Za organizację konferencji „manipulacja w fotografii” odpowiedzialne są poniższe organizacje:

Stowarzyszenie Fotograficzne FotoBzik

Iogo bzik 200

FotoBzik jest jednym z najbardziej aktywnych stowarzyszeń fotograficznych w Polsce. Powstał w 2011 roku, a jego założycielkami są  Iza Zdziebko oraz Iwona Kubica. Głównym celem wszystkich inicjatyw podejmowanych w ramach działalności grupy jest promocja fotografii, jak również popularyzacja twórczości osób fotografujących. Stowarzyszenie organizuje cykliczne spotkania !ART COME OUT! prezentujące sylwetki mistrzów fotografii, zrzesza środowisko osób fotografujących, inicjuje konkursy fotograficzne m.in ogólnopolski Projekt Przetwórnia oraz wystawy. Częścią działalności Stowarzyszenia FotoBzik są również warsztaty pozwalające na zdobycie nowych umiejętności oraz wiedzy z zakresu fotografii. Dotychczas z powodzeniem FotoBzik współpracował z wieloma instytucjami oraz firmami wspierającymi kulturę i sztukę m.in. Małopolskim Ogrodem Sztuki, Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, ZPAF Gallery, Galerią Pauza, Akademią Nikona, Szerokim Kadrem i wieloma innymi.

Prowadzimy otwarty nabór członków Stowarzyszenia

Storna internetowa FotoBzik

FotoBzik na Facebooku

 

Koło Naukowe „OKoło” UJ

Około200

zrzesza studentów wielu kierunków UJ, ze szczególnym uwzględnieniem tych, skupionych wokół buddologii (jedynej takiej specjalności w Polsce; znajdującej się w ofercie studiów w Katedrze Porównawczych Studiów Porównawczych) oraz zainteresowanych badaniem kultury Azji. „OKoło funkcjonuje od 2013r. przy Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, a opiekę merytoryczną nad kołem sprawują dr Joanna Grela oraz dr Robert Szuksztul. Jednym z priorytetów organizacji jest popularyzacja kultury krajów Azji (zwłaszcza tych, w których buddyzm jest religią dominującą) oraz poszerzanie wiedzy na temat prowadzenia badań naukowych i terenowych. Koło, w ramach swojej działalności, organizuje rozmaite wydarzenia: począwszy od spotkań i dyskusji z akademikami z Polski i zagranicy, poprzez slajdowiska z dalekowschodnich podróży, wystawy fotografii, na pokazach filmów kończąc. Wydarzenia te niejednokrotnie organizowane są we współpracy z instytucjami kultury, np. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”, czy też Muzeum Azji i Pacyfiku. Prowadzimy również badania, odwiedzając ośrodki buddyjskie w Polsce i za granicą (np. wyprawa naukowo – badawcza do Indii i Nepalu w 2014r. pod kierunkiem dr hab. Artura Przybysławskiego). W grudniu 2015 roku koło zorganizowało Międzynarodową Konferencję Buddologiczną „Mnich ubiera się u Prady? Kontrowersje doktrynalne i moralne w buddyzmie i wokół buddyzmu”.

OKoło na Facebooku

Reklamy