Publikacja

  • Wszyscy prelegenci biorący udział w Ogólnopolskiej Konferencji Manipulacja w fotografii będą mieli szansę opublikować tekst swojego wystąpienia w punktowanym (6 pkt.) czasopiśmie naukowym Rynek Społeczeństwo Kultura.

Termin zgłaszania tekstów do publikacji upływa 30 czerwca 2016 roku.

wytyczne PUBLIKACJI

Wszyscy prelegenci otrzymają od organizatorów drogą mailową wszystkie niezbędne informacje dotyczące publikacji niezwłocznie po zakwalifikowaniu do udziału w konferencji.

——————————————————————

  • Redakcja czasopisma Contemporary Lynx przyzna swoje wyróżnienia dla autorów najciekawszych referatów i zaprosi ich do publikacji tekstów na łamach czasopisma. Dodatkowo przetłumaczy tekst na język angielski.

 

Reklamy