Tomasz Wiech

Tomasz Wiech

Fotograf. Ukończył wydział nauk politycznych i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie studiuje w Instytucie Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opavie. W latach 2004 – 2010 związany był z Gazetą Wyborczą. Współpracuje z prasą i instytucjami kultury („Tygodnik Powszechny”, „Stern Magazine”, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Teatr Łaźnia Nowa). Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010) oraz Narodowego Centrum Kultury (Młoda Polska, 2011). Laureat nagrody w konkursie World Press Photo w 2009 r. Jego materiał o współczesnej Polsce znalazł się w finale konkursu Leica Oscar Barnack Award 2011 oraz Magnum Expression Award 2011.

W 2012 wydał album „Polska. W poszukiwaniu diamentów” (z tekstami Michała Olszewskiego). Jego zdjęcia pokazywane były w Polsce, na Litwie, w Czechach, Francji, Belgi, Portugalii.

__________________________________________________________________________

29.05.2016 godz. 16:00

Między „orientalizmem”a „podhalanizmem”

Referat dotyczyć będzie analizy fotografii wykonanych na przełomie XIX i XX wieku na Podhalu i jej współczesnych reperkusji.

Interesuje mnie to w jaki sposób pierwsi fotografowie góralszczyzny (Awit Szubert, Stanisław Bizański,Walery Eliasz Radzikowski) podchodzili do tematu inności. W tym przypadku „innym” był podhalański góral. Ówczesnych górali charakteryzowało wszystko to, co najlepsze: wolność, siła, zaradność, niezależność.

W Europie Zachodniej poznawanie „innego” związane było z procesem kolonizacji i stosunkiem dominacji. W Polsce, samej będącej kolonią i nieposiadającej pełnej niepodległości, zachwyt nad góralszczyzną związany był z poszukiwaniem prapolskich elementów i cech narodowych, które miały doprowadzić do odnowy państwa polskiego.

W swoim tekście analizuję sposoby pokazywania górala, odwołując się do mechanizmów opisanych przez Edwarda Saida w tekstach dotyczących kultury i imperializmu XIX i XX wieku, pokazując, że pomimo zupełnie innych intencji, istnieją podobieństwa tych dwóch procesów, a skutki widać również w wykonywanej dzisiaj fotografii.

Reklamy