Wojciech Sternak

Dr Wojciech Sternak

Doktorat w dziedzinie sztuk plastycznych na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Fotograf i kulturoznawca. Zajmuje się teorią, praktyką i dydaktyką fotografii (UW i inne). Autor wystaw indywidualnych i zbiorowych oraz tekstów o fotografii. Czasem kurator. Interesuje się szczególnie relacją podróży i fotografowania. W 2006 roku wydał pierwszy polski album o katastrofie czarnobylskiej „Cień Czarnobyla”. Od 2013 roku pracuje między innymi nad dokumentalnym cyklem „Dopóki. Wisła” opowiadającym o naszej największej rzece. Popularyzator fotografii, prowadzi warsztaty i wykłady o fotografii dla uniwersytetów, szkół i ośrodków kultury w wielu miastach Polski.

__________________________________________________________________________

29.05.2016 godz. 17:30

Niewygodna pamięć kontekstu

Odbiór fotografii, jak i większości sztuk, od lat oscyluje pomiędzy pragnieniem przeżycia czystej emocji a próbą analizy dzieła sztuki. Tam gdzie brakuje widzowi zsieciowanej wiedzy – często łatwiej jest zachwycić się bezrefleksyjnie. Osoby znające kontekst twórczości niejednokrotnie zupełnie inaczej interpretują oglądane zdjęcia (Barthes, Barrett, Odermatt, Costello & Iversen).

Zatem czy wartość fotografii zależy od biografii twórcy, kontekstu i chwili wyzwolenia migawki?

Swoje rozważania chciałbym oprzeć m.in. na przypadku przemian recepcji fotografii Leni Riefenstahl. Na analizie jak ewoluowała ona od dni jej chwały w czasach nazizmu, a jak kształtowała się w latach powojennych (Sontag). Odniosę się również to twórców współczesnych takich jak Gregory Crewdson, Arnold Odermatt czy projektu Elżbiety Janickiej i Wojciecha Wilczyka.

Jako badacz mieszkający na codzień w cieniu monumentalnego daru narodów radzieckich dla mieszkańców Polski – a obecnie – zabytku, poddam refleksji niewygodną pamięć kontekstu tworzenia, w tym przypadku na przykładzie fotografii. Omówię strategie oswajania na nowo minionych czasów, lecz również manipulacji semantyką ideologii w służbie współczesnego konsumpcjonizmu sztuki (Adorno).

W swoim wystąpieniu zwrócę również uwagę, jakie zagrożenia dla zbiorowej pamięci społeczeństw mogą nieść omówione wcześniej strategie manipulowania biografiami w celu przywrócenia przydatności do spożycia niektórych twórców.

Reklamy